specjalista urolog
Dr med Łukasz Dacko
  • Obecnie pracuje na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
  • Posiada tytuł FEBU (Fellow of European Board of Urology) nadany przez Komitet Edukacji Urologicznej działający przy Europejskim Towarzystwie Urologicznym.
  • Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego
  • Czynny udział w licznych kursach w zakresie USG, biopsji prostaty oraz technik endoskopowych w urologii
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób urologicznych.
Główne zainteresowania to:
  • uroginekologia
  • leczenie kamicy układu moczowego.